khach hang
Bảng giá SamSung Bảng giá Iphone
Galaxy note 5 cũ (like new 99%) 4.690.000 Iphone 6 cũ (like new 99%) 3.090.000
Galaxy s6 edge cũ (like new 99%) 4.090.000 Iphone 6s cũ (like new 99%) 5.390.000
Galaxy s7 cũ (like new 99%) 4.990.000 Iphone 7 cũ (QT like new 99%) 8.090.000
Galaxy s7 edge cũ (like new 99%) 5.490.000 Iphone 7 plus cũ (like new 99%) 11.290.000
Galaxy s8 (QT) cũ 10.200.000 Iphone 7 PLus (CPO) cũ 14.800.000
Galaxy s8 plus cũ (like new 99%)12.200.000 Iphone 8 cũ (99%)16.790.000
Galaxy note 8 cũ17.300.000 Iphone 8 plus cũ (like new 99%)16.890.000
Galaxy s9 (like new 99%)18.000.000 Iphone x cũ (like new 99%)21.900.000

Lỗi: Không tìm thấy trang hoặc trang không còn tồn tại trên hệ thống!

 

  Quay về trang chủ