khach hang

Mẹo: giới hạn thông báo trên iPhone

Đăng 29-07-2015 558 lượt xem 0 bình luận

Đôi khi bạn cảm thấy phiền khi nhận các thông báo trên iOS, bạn có thể tắt chúng bằng cách giới hạn ứng dụng cho phép thể hiện.

Theo Zing