Các đơn giản tải ứng dụng iPhone miễn phí nguồn bên ngoài

Các đơn giản tải ứng dụng iPhone miễn phí nguồn bên ngoài

Viettablet Ngày đăng: 02/22/2016Lượt xem: 1912

AppiShare là kho ứng dụng khá tiêu biểu cung cấp các ứng dụng iPhone miễn phí mặc dù trên Apple App Store những ứng dụng đó có tính phí. Tất nhiên theo khuyến cáo của các chuyên gia bảo mật thì người dùng iPhone chỉ nên tải ứng dụng từ Apple App Store, song vẫn có những trường hợp chúng ta cần tải thử ứng dụng bên ngoài để tìm hiểu, nghiên cứu, học tập trên những chiếc máy chuyên “test”, không chứa thông tin cá nhân, nhạy cảm. Trong trường hợp đó, chúng ta cần mất thêm vài bước để thuyết phục iPhone tin tưởng ứng dụng, gần giống như cơ chế bên Android.

Bước 1: Tải ứng dụng iPhone nguồn bên ngoài, ví dụ như từ AppiShare (appishare.com)…

 Tải ứng dụng iPhone nguồn bên ngoài, ví dụ như trong AppiShare nổi bật nhất là game Minecraft:Pocket Edition.

 

 

 Trên AppiShare, sau khi bấm biểu tượng tải về chúng ta cần bấm thêm nút Download.

Hướng dẫn tải ứng dụng iPhone miễn phí nguồn bên ngoài: Bấm Install để ra quyết định cài đặt cuối cùng.

Bước 2: Sau khi tải ứng dụng iPhone bên ngoài, chúng ta cần thuyết phục iPhone tin tưởng bằng cách vào Settings => General.

Sau khi tải ứng dụng iPhone bên ngoài, chúng ta cần thuyết phục iPhone tin tưởng bằng cách vào Settings => General.

Bước 3: Vào mục Device Management.

 Vào mục Device Management.

Bước 4: Lựa chọn nhà phát triển ứng dụng để thiết lập tin tưởng. Nếu không rõ chúng ta có thể chọn từng nhà phát triển, đến khi thấy ứng dụng để thiết lập tin tưởng nằm trong danh sách thì hãy bấm Trust.

 Lựa chọn nhà phát triển ứng dụng để thiết lập tin tưởng.

 Nếu không rõ chúng ta có thể chọn từng nhà phát triển, đến khi thấy ứng dụng để thiết lập tin tưởng nằm trong danh sách (khoanh đỏ) thì hãy bấm Trust.

Bước 5: Bấm Trust lần nữa để xac nhận tin tưởng.

Bấm Trust lần nữa để xac nhận tin tưởng.

 
 

Theo Anh Hào Ictnews (Tổng hợp)