Fujitsu Arrrow F-08D: Giá bán, Cấu hình, Ngày ra mắt

khach hang