Mua trả góp Samsung Galaxy Z Flip 256GB Công Ty - Like New 99%
samsung-galaxy-z-flip_rmbw-vt_zmny-7o_jh4l-t3

Mua trả góp: Samsung Galaxy Z Flip 256GB Công Ty - Like New 99%

Trị giá: 11.990.000đ
6 tháng 9 tháng 12 tháng

Lưu ý: Số tiền thực tế có thể chênh lệch đến 10.000đ/tháng