Apple Watch SE (2022) 40 - 44mm Cũ, Mới Fullbox Chính Hãng VN/A