Đặt mua trả góp

Sau khi nhận yêu cầu, nhân viên Viettablet sẽ gọi cho bạn để xác nhận hồ sơ và hướng dẫn hoàn thành thủ tục. Xem thông tin trả góp

Chúng tôi sẽ gọi cho bạn để xác nhận yêu cầu & hướng dẫn thủ tục