Mua trả góp iPad Pro 10.5 inch 2017 (Wifi + 4G) 64GB Mới 100% TBH
Pro_10.5_rose

Mua trả góp: iPad Pro 10.5 inch 2017 (Wifi + 4G) 64GB Mới 100% TBH

Trị giá: 11.990.000đ
6 tháng 9 tháng 12 tháng

Lưu ý: Số tiền thực tế có thể chênh lệch đến 10.000đ/tháng