Mua trả góp Samsung Galaxy S10 Plus 2 Sim bản Hong Kong
samsung-galaxy-s10-plus-my

Mua trả góp: Samsung Galaxy S10 Plus 2 Sim bản Hong Kong

Trị giá: 15.790.000đ
6 tháng 9 tháng 12 tháng

Lưu ý: Số tiền thực tế có thể chênh lệch đến 10.000đ/tháng