Mua trả góp Samsung Galaxy Note 10 Plus 256GB (Công Ty) Mới 100% FullBox TBH
samsung-galaxy-note-10-plus-5g-cty

Mua trả góp: Samsung Galaxy Note 10 Plus 256GB (Công Ty) Mới 100% FullBox TBH

Trị giá: 14.990.000đ
6 tháng 9 tháng 12 tháng

Lưu ý: Số tiền thực tế có thể chênh lệch đến 10.000đ/tháng