Mua trả góp iPhone 12 Pro 128GB (Like New 99%)
12-pro-64GB-256GB-512GB-vtl

Mua trả góp: iPhone 12 Pro 128GB (Like New 99%)

Trị giá: 16.990.000đ
6 tháng 9 tháng 12 tháng

Lưu ý: Số tiền thực tế có thể chênh lệch đến 10.000đ/tháng