Mua trả góp iPhone 12 Mini 64GB (Chính Hãng VN/A)
12-mini

Mua trả góp: iPhone 12 Mini 64GB (Chính Hãng VN/A)

Trị giá: 16.590.000đ
6 tháng 9 tháng 12 tháng

Lưu ý: Số tiền thực tế có thể chênh lệch đến 10.000đ/tháng