khach hang

Trung tâm mua bán sửa điện thoại các dòng iphone, samsung

Bảng giá SamSung Bảng giá Iphone
Galaxy note 5 cũ (like new 99%) 4.690.000 Iphone 6 cũ (like new 99%) 3.090.000
Galaxy s6 edge cũ (like new 99%) 4.090.000 Iphone 6s cũ (like new 99%) 5.390.000
Galaxy s7 cũ (like new 99%) 4.990.000 Iphone 7 cũ (QT like new 99%) 8.090.000
Galaxy s7 edge cũ (like new 99%) 5.490.000 Iphone 7 plus cũ (like new 99%) 11.290.000
Galaxy s8 (QT) cũ 10.200.000 Iphone 7 PLus (CPO) cũ 14.800.000
Galaxy s8 plus cũ (like new 99%)12.200.000 Iphone 8 cũ (99%)16.790.000
Galaxy note 8 cũ17.300.000 Iphone 8 plus cũ (like new 99%)16.890.000
Galaxy s9 (like new 99%)18.000.000 Iphone x cũ (like new 99%)21.900.000
889 điện thoại 135 máy tính bảng 77 phụ kiện 119 máy đã sử dụng