Không phải iPhone 7 Plus, Google Pixel đứng đầu TOP 20 smartphone tốt nhất thế giới
Danh mục sản phẩm

Không phải iPhone 7 Plus, Google Pixel đứng đầu TOP 20 smartphone tốt nhất thế giới

Admin VTB Ngày đăng: 06/30/2017Lượt xem: 2153
Dưới đây là top 20 smartphone tốt nhất thế giới tính đến tháng 6 năm 2017 do trang Business Insider đăng tải.
 
 
 
 
Giá quốc tế: 649 USD (khoảng 14,8 triệu đồng).
Giá tại Viettablet: 8,99 triệu đồng
 
 
 
Giá quốc tế: 769 USD (khoảng 17,5 triệu đồng).
Giá tại Viettablet: 10,59 triệu đồng
 
 
 
Giá quốc tế: 769 USD (khoản 17,5 triệu đồng).
 
Giá tại Viettablet: từ 13,39 triệu đồng.
 
 
 
Giá quốc tế: 650 USD (khoảng 14,8 triệu đồng).
 
Giá tại Viettablet: từ 9,59 triệu đồng.
 
5.
 
 
Giá quốc tế: 762 USD (khoảng 17,4 triệu đồng).
 
Giá tại Viettablet: 17,99 triệu đồng.
 
6.
 
 
Giá quốc tế: 670 USD (khoảng 15,3 triệu đồng).
 
Giá tại Viettablet: 14,59 triệu đồng.
 
 
 
Giá quốc tế: 479 USD (khoảng 11 triệu đồng).
 
8. LG G6
 
 
Giá quốc tế: 500 USD (khoảng 11,4 triệu đồng).
Giá tại Viettablet: 9,99 triệu đồng.
 
9. HTC U11
 
 
Giá quốc tế: 645 USD (khoảng 14,7 triệu đồng).
 
 
 
Giá quốc tế: 650 USD (14,8 triệu đồng).
 
Giá tại Viettablet: từ 6,79 triệu đồng.
 
 
 
Giá quốc tế: 478 USD (khoảng 10,9 triệu đồng).
 
Giá tại Viettablet: Từ 5,49 triệu đồng.
 
 
 
Giá quốc tế: 399 USD (khoảng 9,1 triệu đồng).
Giá tại Viettablet: 4,29 triệu đồng.
 
13. Huawei Mate 9
 
 
Giá quốc tế: 580 USD (khoảng 13,2 triệu đồng).
 
14. Moto Z
 
 
Giá quốc tế: 408 – 720 USD (khoảng từ 9,3 đến 16,4 triệu đồng).
Giá tại Viettablet: 7,99 triệu đồng.
 
15. HTC 10
 
 
Giá quốc tế: 499 USD (khoảng 11,4 triệu đồng).
Giá tại Viettablet: 5,39 triệu đồng.
 
16. Moto G5 Plus
 
 
Giá quốc tế: 230 USD (khoảng 5,3 triệu đồng).
 
 
 
Giá quốc tế: 400 USD (khoảng 9.1 triệu đồng).
 
18.
 
 
Giá quốc tế: 430 USD (khoảng 9,8 triệu đồng).
 
Giá tại Viettablet: từ 5,59 triệu đồng.
 
19. BlackBerry KeyOne
 
 
Giá quốc tế: 550 USD (khoảng 12,5 triệu đồng).
 
20. BlackBerry Classic
 
 
Giá quốc tế: 173 USD (gần 4 triệu đồng).
 
 Viettablet (Tech Funny)
Zalo Button