Sony Xperia, Điện thoại Sony Xperia chính hãng, xách tay